Cinematisk forelæsning om emotioner

How Emotions are Made (Cinematic Lecture)

Videoen herunder er en såkaldt cinematisk forelæsning, hvor den neurovidenskabelige forsker og psykolog Lisa Feldman Barrett introducerer ny viden om emotioners naturlige konstitution og konstruktion.